ชุดเครื่องนอนสวีทดรีม

 ชุดเครื่องนอนสวีทดรีม : มีหลายสีให้เลือกครับ

  • ชุดผ้าปูที่นอนขนาด 3.5ฟุต 2ชิ้น             ราคา  330 บาท     (EMS + 30 บาท)
  • ชุดผ้าปูที่นอนขนาด 3.5ฟุต 3ชิ้น             ราคา  380 บาท     (EMS + 30 บาท)
  • ชุดผ้าปูที่นอนขนาด 5 ฟุต 3ชิ้น               ราคา  500 บาท     (EMS + 40 บาท)
  • ชุดผ้าปูที่นอนขนาด 5 ฟุต 5ชิ้น               ราคา  570 บาท     (EMS + 40 บาท)
  • ชุดผ้าปูที่นอนขนาด 6 ฟุต 3ชิ้น               ราคา  500 บาท     (EMS + 40 บาท)
  • ชุดผ้าปูที่นอนขนาด 6 ฟุต 5ชิ้น               ราคา  570 บาท     (EMS + 40 บาท)
  • ผ้านวมเอนกประสงค์ขนาด 60" x 80"       ราคา  600 บาท     (EMS + 80 บาท)
  • ผ้านวมเอนกประสงค์ขนาด 74" x 90"       ราคา  750 บาท     (EMS + 80 บาท)
  • ชุดผ้าปู 5 ฟุต + ผ้านวมขนาด 90" x 100"    ราคา  1,520  บาท  (EMS + 150 บาท)
  • ชุดผ้าปู 6 ฟุต + ผ้านวมขนาด 90" x 100"    ราคา  1,520  บาท  (EMS + 150 บาท)

 

ราคาที่ระบุไว้รวมค่าส่งแบบพัสดุธรรมดาครับโดยไปรษณีย์ไทย

                                              ลูกค้าสามารถแจ้งให้ส่งแบบด่วน EMS ด้วยการเพิ่มจำนวนเงินที่ระบุไว้ในวงเล็บ (EMS)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ