ลาย Charmmy Kitty

 ชุดเครื่องนอนโตโต้ ลาย Charmmy Kitty : มีหลายลายให้เลือกครับ

  • ชุดผ้าปูที่นอนขนาด 3.5ฟุต 3ชิ้น              ราคา  490 บาท     (EMS + 30 บาท)
  • ชุดผ้าปูที่นอนขนาด 5 ฟุต 4ชิ้น               ราคา  690 บาท     (EMS + 40 บาท)
  • ชุดผ้าปูที่นอนขนาด 6 ฟุต 4ชิ้น               ราคา  690 บาท     (EMS + 40 บาท)
  • ชุดผ้าปู 3.5 ฟุต + ผ้านวมขนาด 60" x 97"  ราคา  1,550  บาท  (EMS + 100 บาท)
  • ชุดผ้าปู 5 ฟุต + ผ้านวมขนาด 90" x 97"    ราคา  1,950  บาท  (EMS + 150 บาท)
  • ชุดผ้าปู 6 ฟุต + ผ้านวมขนาด 90" x 97"    ราคา  1,950  บาท  (EMS + 150 บาท)

 

ราคาที่ระบุไว้รวมค่าส่งแบบพัสดุธรรมดาครับโดยไปรษณีย์ไทย

ลูกค้าสามารถแจ้งให้ส่งแบบด่วน EMS ด้วยการเพิ่มจำนวนเงินที่ระบุไว้ในวงเล็บ (EMS)


  • CK11.jpg
    ชุดเครื่องนอนโตโต้ ลาย Charmmy Kitty: CK11 ชุดผ้าปูที่นอนขนาด 3.5ฟุต 3ชิ้น ราคา 490 บาท (EMS + 30 บาท) ชุดผ้าปูที่นอนขนาด 5 ฟุต 4ชิ้น ราคา 690 บาท (EMS + 40 บาท) ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ