ชุดเครื่องนอนทิวลิป

 ชุดเครื่องนอนทิวลิป มีหลายทีมให้เลือกครับ

  • ชุดผ้าปูที่นอนขนาด 3.5ฟุต 3ชิ้น              ราคา  570 บาท      (EMS + 30 บาท)
  • ชุดผ้าปูที่นอนขนาด 5 ฟุต 4ชิ้น               ราคา  770 บาท      (EMS + 40 บาท)
  • ชุดผ้าปูที่นอนขนาด 6 ฟุต 4ชิ้น               ราคา  770 บาท      (EMS + 40 บาท)
  • ชุดผ้าปู 3.5 ฟุต + ผ้านวมขนาด 60" x 80"  ราคา  1,550  บาท  (EMS + 100 บาท)
  • ชุดผ้าปู 5 ฟุต + ผ้านวมขนาด 90" x 100"   ราคา  2,000  บาท  (EMS + 150 บาท)
  • ชุดผ้าปู 6 ฟุต + ผ้านวมขนาด 90" x 100"   ราคา  2,000  บาท  (EMS + 150 บาท)

 

ราคาที่ระบุไว้รวมค่าส่งแบบพัสดุธรรมดาครับโดยไปรษณีย์ไทย

ลูกค้าสามารถแจ้งให้ส่งแบบด่วน EMS ด้วยการเพิ่มจำนวนเงินที่ระบุไว้ในวงเล็บ (EMS)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ